Ejer-boliggruppens Halmfælleshus

Billeder fra byggeriet

De nyeste billeder i bunden af siden! Opdateret 1/10/2001.
Bemærk: De fleste billeder fylder ca. 50kB.

Arbejdsweekend i pinsen (22.-24. maj 1999)
Afbarkning af granstammer til søjler, åse og spær, ialt ca. 100 stk
Afbarkning af træstammer til fælleshuset, Jan har en af de svære stammer
Endnu et billede af træstammer der bliver afbarket

Bygning af halmhuset (22. juni 1999 -)
Bygning af halmhuset sker under vejleding af Arne Birkø og med arbejdskraft fra ejergruppen.

Billeder taget i juni/juli 1999:
Huller bores til punktfundamenter, kasser i midten er til søjlefundamenter
Fundamenterne er støbt og der graves kloak ned
Opsætning af bærende stolper og åse
Første spær på plads
Opsætning af de næste spær
Næsten alle spærrene er sat op, mangler over døre og vinduer
Rejsegilde, Jørn Erik har lavet kransene
Klar til at lægge loft, Helle poserer
Loftet er ved at blive lagt (gulvbrædder), Arne slår til igen
Loftet set indefra
Det indvendige af fælleshus med loftet lagt
Rammerne der skal holde halmballerne og stern på plads på taget
Opsætning af rammerne ved depotet
Loftet er lagt færdigt og der er opsat stolper til montering af ovenlyset

Bygning af masseovnen
Kernen af masseovnen set forfra
Kernen af masseovnen set fra bagsiden
2. lag sten i masseovnen set fra forsiden
2. lag sten i masseovnen set fra bagsiden

Billeder taget i august/september 1999
Klar til at rulle Tefond ud på taget oven på halmballerne og udskør
Sternbrædder på depotet monteres af Ulrik og Jens
Elinstallationer og tomrør trækkes under gulvet
Fliser lægges, hvor jordstensvægge senere skal mures op (Jacob stamper muslinger)
Huset set fra vaskeriet med masseovnen i midten
Muse/rotte-net monteres langs ydervæggen af Lilly
Nettet set tæt på med halmballer i væggen
De første halmballer er kommet op, Marianne holder en lille pause
Pinde sættes igennem halmballer for at stabilisere, Lotte arbejder hårdt
Den første stump halmvæg set udefra
Halmballerne skal trykkes godt på plads, Steen lægger vægt i
Mange halmballer skal tilpasses og "sys om", Marianne svinger saksen
Væg mellem køkken og depot, Jan og Lars
Ved vinduer og døre er lysningerne skrå, hvilket giver meget tilpasning, Steen klipper
Halmballer sys om med sisal og kæmpe nål af Annie
Køkkenvæggen mangler vinduer og afslutning for oven
Vindueslysninger monteres af Ole, første lille stykke af væg pudset som forsøg
Stern monteres på sydside af Claus og Jan
Taget belægges med tykt plastik (PE), krydsfiner i væggen er kun i teknikrum

Billeder taget i oktober 1999
Huset set fra nord med første lag puds, og problemer med taget
Østgavlen efter første lag puds, der mangler halm i den øverste del
Depot og indgang til køkken efter første lag puds
Detalje ved indgang til køkken og depot
Lidt mere detalje ved de to døre til depot og køkken

Billeder taget 20. maj 2000
Halmhuset er pudset to gange og mangler sidste gang. Muslinger er kommet på tag
Indvendig sydvæg ved vaskeri og toilet
Detalje med bjælke til hems
Indvendig nordvæg med bjælker til hems
Claus sætter hønsenet op i køkkenregionerne, hvor der senere skal fliser på væggene
Teknikrum ved at blive etableret
Den færdige masseovn
Ovenlys isoleres og beklædes indvendigt
Hørmåtte til isolering ved ovenlys
Halm på taget set indefra ved ovenlys

Billeder taget sommer 2001, der lægges bl.a. nyt tag
Maling af nyt tag med tag-primer
Taget før primer og plastik
Trægulv isoleres med genbrugs flamenco
Vaskeriet får fliser og fuger
Trægulvet i det store rum lægges
De arbejdede sikkert også en gang i mellem(?)
Og fællesarealet befries for "lidt" ukrudt

 


Send kommentarer om denne side til Lars Levin-Jensen