Referat fra Arkitektur- og teknikgruppemøde d. 8/10-96

Til stede: Jørn Erik Nielsen, Allan Dukat, Vibeke Dukat, Lotte Pfeiffer, Bente Kristine Hansen, Anne Jacobsen, Hanne Andersen, Steen Solvang Nielsen, Jette Hagensen, Lars Berndt, Lars Levin-Jensen (referent).

1) Arkitekterne

Lars fortalte om det seneste møde med arkitekterne. Han havde været til et lille møde med Martin Rubow for at forklare de kommentarer der var kommet til det første oplæg til situationsplan på sidste koordinationsmøde. MR havde været meget åben over for kommentarerne. Det er aftalt, at der afholdes møde mellem arkitekt-kernegruppen, arkitekterne og ingeniørerne tirsdag d. 22/10 kl. 16.00. Her vil der blive fremlagt næste forslag til situationsplan, hvor bemærkningerne fra sidst er indarbejdet. Der vil ligeledes foreligge noget mere konkret om det tekniske.

Der er derfor aftalt næste arkitektur og teknikmøde onsdag d. 23/10 kl. 19.00 i Baggesensgade 22. Her vil der blive diskuteret det der er fremkommet d. 22/10.

Der var en kort diskussion af, hvor meget vi som gruppe skal blande os i arkitekternes og ingeniørernes arbejde. Konklusionen var, at vi forsøger at kvalificere os til diskussion af de forskellige emner i det omfang vi kan overkomme det. Vi må gerne være den udfarende part og opfordre vores tekniske rådgivere til atgå i en bestemt retning.

2) Overvejelser om arkitektur og teknik

Steen havde lavet oplæg, så han fremlagde indholdet af dette. Hvad forstås med et økologisk byggeri formuleret som overordnede principper i stedet for konkrete løsninger, og hvordan prioriteres mellem forskellige løsninger. Steen mener ikke det fremgår af projektbeskrivelsen, hvad der ligger til grund for de konkrete løsninger, som er beskrevet.

Lars sagde, at det har været oppe i de tidligere diskussioner, men man valgte så at konkretisere og sætte løsninger på frem for at beskrive det som overordnede økologimål. På den måde kunne man komme videre og tage konkrete beslutninger. Det er rigtigt at der ikke står så meget overordnet i projektbeskrivelsen, og problemet er nok at det fælles tankegods fra 'fortiden' er hos for få personer.

Steen mente, at projektet burde konkretiseres mere.

Der blev diskuteret, hvad vi skal bruge vores diskussionsenergi og -tid på i denne sag. Konklusionen på dette punkt var:
Det er projektbeskrivelsen der gælder, men vi kan præcisere senere. Der er mulighed for at tage de enkelte ting op og få dem diskuteret igennem og argumentere for og imod igen.

3) Radon

Oplæg fra Steen. Konklusionen er, at man skal bygge radonsikret. Det er usikkert om jordstenene udsender radon, men det er et meget lille bidrag i det samlede radon-regnestykke. Radon er derfor ikke et problem i forb. med jordsten.

4) Jordsten

Oplæg fra Jette. Der er lavet kornstørrelsesanalyser og jorden er tilsyneladende perfekt til at lave jordsten af. Jørn Erik har været i Hjortshøj for at se på produktionen. Det gik langsomt, men det var simpelt og lavteknologisk. Det kræver bygninger til at huse produktionen på stedet.
Jørn Erik og andre sagde, at det var en helt speciel fornemmelse at stå i et hus af jordsten, da de er fugtighedsregulerende og lydabsorberende. Perfekt til astmatikere.
Prisen er som alm. mursten (pr. m2), men det kræves at der dannes et firma, som står for fremstillingen.
Konklusionen var, at vi mener det er en god ide at bygge i jordsten. Man skal tage hensyn til bl.a. fleksibilitet i boligerne, således at der er mulighed for senere at lægge nogle rum sammen. De vægge skal så ikke laves i jordsten.

Omkring konstruktionen var der en lille diskussion: Skal man have jordsten som indervæg i ydervægskonstruktionen og have gipsskillevægge inde i huset, eller skal man have ydervæggene beklædt med gips og skillevæggene inde i boligerne af jordsten. Der var ingen konklusion, men man skal tage hensyn til:

Der skal være en vis termisk og fugtighedsregulerende masse i huset

Akustik i rummene og lydisolering mellem boliger og internt i boligerne er vigtige faktorer

Det effektive areal af boligen bliver mindre ved den første løsning, da ydermuren så bliver tykkere

Jordstensmurene skal placeres i forhold til solindfaldet (så de rammes af solen)

Omkring fremstillingen var der flere muligheder:

Beskæftigelsesprojekt (Fløng Produktionshøjskole?)

Eget firma, som bliver etableret med det ene formål

Inddrage Ecotech fra Hjortshøj

Jørn Erik går videre med at undersøge de sidste to muligheder.
Omkring bygningerne til at huse fremstillingen af stenene kunne man forestille sig, at der bygges en hal til at huse produktionen, men at hallen efterfølgende overdrages til dem der skal drive landbruget. Beslutningen om en sådan løsning er ikke en speciel arkitektur- og teknikbeslutning, så den tages i et andet forum.

5) Komposttoiletter

Jette havde et forslag til en fondsansøgning, hvor Den Grønne Fond søges om midler til et udviklingsprojekt omkring håndtering og drift af et så stort antal komposttoiletter. Ansøgningen så god ud, så Jette går videre med den.

Ting vi ikke nåede, men som skal op senere:

Energiløsninger (Steen laver oplæg), Træsorter (Lotte undersøger), Demohus (Allan og Vibeke undersøger), Vandløsninger, Ventilation, Fælleshusanvendelse og arealkrav, Energiløsninger, Bygninger til erhverv og landbrug, Medlemsmøde om arkitekturen.

Arkitektur og Teknikgruppen indtil videre: Medl Telefonnr Navne Adresse1 Postnr By0024449 1211Anna og Lars Levin-JensenBondehavevej 20, 1. th2880Bagsværd0033135 1013Jesper Nedergaard RasmussenBaggesensgade 28, 1.th2200Kbh. N0173880 2260Tobias ArrildtDegnemose Alle 132700Brønshøj0453120 1742Kenneth Karlsson og Rikke NæraaBorthigsgade 6, 4.tv2100Kbh. Ø0464675 6778Jette HagensenPræstemarksvej 564000Roskilde0513966 3312Inger FoldagerKiplingsallé 20, st.mf.2860Søborg0663110 8989Bente Kristine HansenSolbjerg Have 21. st.tv.2000Frb.0713185 8718Lotte Pfeifer og Lars BjørstrupNdr. Fasanvej 267, 2.tv2200Kbh.N078Anne JacobsenLemchesvej 12900Hellerup084Hanne AndersenByager 314330Hvalsø0964675 6045Jørn Erik Nielsen og Ann Rohde AndersenPræstemarksvej 584000Roskilde114Lotte KjærsgaardSkovlyst 794000Roskilde115Allan DukatEgehegnet 2772850Nærum1205361 7701Egen Vinding & Datter ApSRønnedevej 184100Ringsted3181 5544Arkitekterne Thure Nielsen & RubowSct. Annæ Passage, opgang F1250Kbh. K4466 0099Cenergia, Att. Peder Vejsig PedersenSct. Jacobsvej 42750BallerupAndelsboligselskabet af 18994000Roskilde

Husk mødet d. 23/10 kl 19.00