Referat fra arkitektur- og teknikgruppemøde onsdag den 23/10 1996

Navnerunde: Allan Dukat, Vibeke Dukat, Ove (suppleant for Anne fra seniorgruppe), Jytte Abildstrøm, Bente Kristine Hansen, Lotte Pfeiffer, Kirsten Karlshøj, Steen Solvang Jensen, Jette Hagensen, Inger Foldager (referent).

Under runden refererede Jette meget kort om et positivt møde med Knud Foldschak. Han havde imidlertid gjort opmærksom på, at alle tilladelser mht. dispensationer skal være i hus før første spadestik.

Møde med arkitekter og ingeniører (22.okt)

Referat af møde:

Arkitekterne har siden sidst ændret situationsplanen, hvilket blev diskuteret. Desuden har Cenergia set på komposttoiletter, regnvand og vandrensning samt energiforsyning. Dette skal vi melde tilbage på. Arkitekterne er endvidere begyndt at gøre sig tanker om udformning af husene.

Komposttoiletter

Rob (Cenergia) havde set på komposttoiletter af en svensk type. På mødet (tirsdag) anbefalede vi, at han også snakkede med Pierre fra Hjortshøj, som ved noget om komposttoiletter med grønne affaldscontainere. Det er væsentligt for arkitekterne at vide hvordan komposttoiletter udformes, for at de kan tegne videre på hustyper. De foreslog at forsøge at fremskynde svar fra Den Grønne Fond. Peter Vejsig (Cenergia) har muligvis kontakt der ?

Regnvand og vandrensning

Cenergia havde et oplæg om biologisk rensning, dels rodzone ? dels wetlandsystem med bundfældningstank og evt. sandfilter for hver bogruppe. Cenergia vil kontakte H.C. Jensen i Roskilde kommune mht. videre arbejde.

Energiforsyning

Cenergia se det nødvendigt i lavenergiboliger at anvende varmegenindvinding på ventilationsluften, da der er et stort krav til luftskifte i bygningsreglementet. Ventilationen kan etableres med lavt energiforbrug og allergi venligt.

Levering af varme forestiller Cenergia sig

En fælles varmecentral

Decentrale løsninger

Passiv opvarmning kombineret med høj isoleringsgrad. Dette afprøves i Tyskland, men er dyrt i forhold til dansk rammebeløb

Situationsplan

Arkitekterne arbejde med en plan, der har gården som fælleshus og centrum for bogrupperne. Hver bogruppe er U formet og åben mod fælleshus og den åbne plads foran. Planen skal modificeres igen, idet arkitekterne har regnet med seniorboliger i to plan.

Den eksisterende markvej bibeholdes og P pladser placeres i udkanten

Boliger

Komposttoiletter

Det vil være en ide, at Cenergia kontakter Flemming Abrahamsen, som har erfaring her.

Det er muligt, at producere flade beholdere, hvilket mindsker problemet for arkitekterne.

Kan arkitekterne løse tilgang til tømning vha. naturlig niveauforskel, evt. udgravning, evt. solgryde som terrasse med adgang til tønden.

Regnvand og vandrensning

Er der lugt gener ved Wetland system ?

Jørgen Løgstrup, Pilestræde ved meget om rodzone

Energiforsyning

Med boliger i jordsten opnås et diffusions åbent hus, hvorfor der nok kan søges dispensation for ventilationskrav samt krav om dampspærre (Pierre og Kaj, Hjortshøj ved mere)

Vi vil gerne have undersøgt mulighed for følgende løsninger mht. økonomi:

Træflis fyr til opvarmning af alle boliger samt solvarme

Træflis fyr til opvarmning af 80 % boliger og masseovn til resten samt solvarme

Solvarme med sandlager og supplerende varmesystem

Decentralt kraftvarmeværk samt solvarme

Solceller til elproduktion samt solvarme

Aidt Solfanger, Hans Jørgen 86 96 67 00

Søren Fritze, Torup 47 92 36 68 ved noget om solfangere og sandlager

Situationsplan

Vi synes det er meget bedre end det forrige udkast, en række forslag og kommentarer:

Læhegnet op til parcellen er meget lige

Muligt at lave elevator til ældreboliger og beholde to plan ? (billigere end ét plan)

Hvis vi har brug for mere plads er det bedre at øge arealet i N-S retning fremfor at bruge af det grønne areal

Solorientering vigtig

Ønske om selvstændigt hus eller dobbelthus

Er det muligt at arbejde med skæve vinkler

Landbrugsbygninger ved ejerboliger kræver tilkørselsvej

Boliger

Med forbehold for at tegningerne ikke tager højde for komposttoilet var der kommentarer:

Der skal som udgangspunkt være både en stor og lille af hver 2 vær., 3 vær. osv.

Mulighed for beboerindflydelse på udformning af boliger ?

Medbyg ?

Mulighed for udbygning senere

Ejer og andel evt. i ét plan med mulighed for at udbygge tagetage ?

Meget gerne kroge i blokkene fremfor helt lige mure

Svaleskabe ?

Evt. spisekammer i forsænket plan

Solfanger som tag ?

Gerne Hundertwasser stil

Tørrerum med luftsolfanger ?

Tørrerum i mellemrum mellem huse - overdækkede

Demohus

Allan har lavet oplæg om prøvehus/demohus. Pga. tiden må prøvehuset droppes. Diskussionen i korte træk:

Jytte foreslog et offentligt toilet og bad.

Bente Kristine foreslog, at et evt. hus kan udnyttes til andet formål, når der ikke er besøgende.

Steen: Meget at bruge måske 1 mio. kr. Kan bruge rum på gården.

Jette: Muligt at få samarbejde i gang med byøkologisk experimentarium i Roskilde ?

Jytte: Prøvehus i dukkehus format - vil spørge LEGO

Vibeke: Idé at have café i forbindelse med

Vi konkluderer at et evt. hus må finansieres af andre end os selv

Allan går videre med ideerne

Radon

Steen har lavet et oplæg med den konklusion, at byggeri i jordsten kan regnes at holde sig under grænseværdierne for Radon (i værste fald på halvdelen af grænseværdien). Konklusionen bygger dog på et skøn. Det vigtigste er at bygge radon sikkert, dvs. undgå indsivning fra undergrund.

Træsorter

Lotte har set på thuja produktionen, som er minimal. Desuden har hun fundet cirkatal for holdbarhed af forskellige træsorter samt priseksempler

Fordeling af opgaver og evt.

Steen og Lars er i gang med oplæg om energi

Inger laver oplæg til næste møde om funktioner i fælleshuse, dog ikke for seniorgruppen, de kommer selv med oplæg

Tilskudsordninger til vedvarende energi

Energiforbrug i forhold til Brundtland

Skal videre til arkitekter

Skal videre til ingeniører

A961023.doc 3/2