Referat fra arkitektur- og teknikgruppemøde 13/11-96

Til stede: Jette Hagensen, Inger Foldager, Bente Kristine Hansen, Gurli Behrens Madsen, Lone Samuelsson, Lotte Pfeiffer, Anne Jacobsen, Steen Solvang Jensen, Jørn Erik Nielsen, Kenneth Karlsson, Allan Dukat, Tobias Arrildt og Lars Levin-Jensen (referent).

1) Fælleshuse

Inger havde lavet oplæg til dette punkt.

Bogruppens fælleshus:

Med udgangspunkt i oplægget blev de enkelte rums funktioner diskuteret:

Vaskerum: Der var uenighed om, om det skulle ligge i hver bogruppe eller overordnet fælles på gården. Tidligere er vi gået ud fra at der var et i hver bogruppe, men økonomien kan betyde, at det bliver anderledes. Ifølge Jørn Erik koster det 50.000kr pr. industrimaskine købt og installeret. Derfor bør man overveje om der er råd til at købe to maskiner til hver bogruppe eller lave færre i et fælles vaskeri på gården. Ved vaskeri i hver bogruppe vil der være 3x2+2x1=8 maskiner, ved vaskeri på gården formentlig færre.
Tørretumblere? Det er i hvert fald ikke økologisk rigtigt. Der bør være nogle andre effektive løsninger. Tørring skal derfor tænkes med, evt som tørrerum (uopvarmet eller fyrrum?) eller som overdækkede tørrepladser.
Kenneth laver oplæg om vask og tørring til næste møde. Pladskrav: 10m2

Køkken: Skal være ordentligt udstyret. Skal der være el eller gas-komfurer? El, da vi får tilknyttet vindmølle og derfor selv producerer el! Der var enighed om, at der skulle laves åbne køkkener ud mod spisearealet (a la køkken-alrum) da man da sparer noget køkkenareal (man kan stå på begge sider af en disk og lave mad). Frysere mm. står i køkken, da de bidrager med varme til bygningen. Det skal afklares om køkkenet er af en størrelse, så det skal tilses af myndigheder mm. Pladskrav: ialt ca 20m2

Rum til fællesspisning: Vi diskuterede, hvor mange der ville spise med, og hvor stort rummet derfor skulle være. Pladsen skulle ikke være for trang, så det var det der afholdt folk fra at spise med. Vi valgte at satse på følgende: Senior max 30pers., ejer, lejer andel max 50-60pers., ungdom max 25pers. Ved 1½m2/person bliver det hhv. arealer på 45, 75 og 37m2. Der skal være plads til at alle kan spise med.

Aflastningsrum/børnerum: Der skal være et rum, hvor børnene kan gå hen og lege når de er færdige med at spise. Tilsvarende kan rummet bruges til overnattende gæster. Evt. kan rummet være forsynet med skydedør, så det kan inddrages til spisesal ved fester mm. Pladskrav: ialt 25m2

Glastilbygning: Der må godt være en glastilbygning, hvor man kan sidde og slappe lidt af.

Toilet: Handicapvenligt, komposttoilet, håndvask, puslebord til at klappe ned, bruser med forhæng. Pladskrav: 3-4m2

Forgang/garderobe: Til at sætte sko og overtøj. Pladskrav: 6m2

Viktualierum: Til opbevaring af madvarer tørt og køligt. Pladskrav: 4m2.

Ialt fælleshus 144m2 for familie-boligerne.

Gården:

Ud over de rum der var nævnt i oplægget kunne man tænke sig følgende:

Demohus/udstillingslokale, redksabsrum, værksteder (træ, metal, cykel), evt. maskinrum til landbruget, gæsterum+toiletter+badekar(?), postkasser, avisrum, legerum til forskellige aldersgrupper (klubrum), festsalen må gerne kunen bruges til gymnastik, hønsehus.

2) Energimuligheder og Tilskud

Der var lavet to oplæg af Lars Berndt og Steen. Oplægget om støttemuligheder var ikke til diskussion, men blev taget som en huskeliste til senere.

Der var følgende faktuelle kommetarer til oplægget om energimuligheder:
Biogas har givet mange problemer andre steder, desuden er der ikke ordentligt grundlag i det område.
Solceller: Ikke et økologisk tiltalende alternativ nu pga. fremstillingsmetoden og økonomi, men måske i fremtiden. Der kan godt anvendes solcelelr i specielle tilfælde som udsugning og ventilation.

Derefter gik man over til at diskutere de tre alternativer, som var nævnt på side fire i oplægget:

Der startede hurtigt en diskussion om masseovne. Der var hurtigt enighed om, at det ikke var en mulighed som generel løsning for hele bebyggelsen. Derefter gik diskussionen på, om der var nogen der kunne tænkes at ville have en masseovn, og om de så kunne fritages for et fælles anlæg. Diskussionen var generel og handlede om, om der var nogen der måtte vælge løsninger, som isoleret set er økologiske, men som på samlet basis er uøkologiske. Der var enighed om, at det var ulogisk at lave to konkurrerende systemer.

Nogle mente, at hvis man har centralt system, skal folk ikke have mulighed for etablering af de specielle løsninger.

Konklusion: Der skal være et fællesanlæg med biomasse eller lignende (ad 1 og 2 på side 4 i oplægget). Alle skal tilsluttes det fælels anlæg. Der arbejdes ikke videre med masseovne. Der bliver ikke mulighed for at vælge masseovne i ljere og andel. Hvis der er nogen i ejergruppen, der ønsker at betale ekstra for både alm. varmesystem og masseovne, skal de hurtigs muligt henvende sig til arkitektur- og teknikgruppen.

Kenneth foreslår, at der fra starten laves miljøregnskab for bebyggelsen. Der bør derfor nedsættes en Teknisk Miljøovervågningsgruppe.

3) Udbygningsmuligheder

Der blev snakket om udbygningsmuligheder i bebyggelsen, således at nogle af boligerne kunne vokse med behovet.

Arkitekterne har spillet ud med, at der allerede fra starten planlægges hvordan boligerne senere kan udbygges. Af de ideer der var oppe, var udbygning ud fra gavlene at foretrække.

Vi snakkede også om det gode i skråt loft på 1.sal (loft til kip). Der skal dog også være plads til noget pulterkammer/loftsrum.

4) Komposttoiletter

I morgen kommer der svar fra den grønne fond om vi har fået 600.000 til projekt om komposttoiletter.

Jette efterspørger en som sammen med hende kan stå for det. Allan går med. Inger er kontakt til kernearkitektgruppen.

Jette vil gerne tage til Århus for at høre Ankes forelæsning om hendes speciale skrevet om komposttoiletter (Anke er Pierre fra Ecotechs kone). Der anbefalse, at Økobo giver penge til rejsen, hvis der ikke gives penge fra den grønne fond.

5) Ansøgning til EU om Life-programmet

Cenergia vil søge om støtte fra EU-programmet Life, hvis Økobo afsætter penge til ansøgningen. Cenergia har tidligere været god til at få penge fra EU-programmer. Bestyrelsen har besluttet at afsætte 30-40.000 kr ud af depositumpengene til dette.

6) Evt.

Lotte sagde, at hun kender en som havde været til et foredrag om økologisk byggeri arrangeret af Bygningsinspektør Foreningen. De var meget positive overfor jordsten og de andre økologiske byggematerialer.

Lotte arbejder videre med at undersøge træsorter.

Til næste møde d. 21/11 kl. 18 i Baggesensgade:

Oplæg om elektroniske forbindelser til omverdenen (omdelt på dette møde)

Oplæg om vask og tørring (Kenneth)

Nedsættelse af en Teknisk Miljøovervågningsgruppe.

Arkitektur- og teknikgruppen: