Referat af arkitektur- og teknikgruppemøde d. 4.12.96.

Til stede: Lars Levin-Jensen, Inger Foldager, Jakob Bække, Per Vølund, Anne Jakobsen, Allan Dukat, Steen Solvang Jensen, Lone Samuelsson, Lotte Pfeiffer, Gurli Behrens Madsen, Kirsten Bjerritsgård, Villy Jørgensen, Olaf Dejgaard, Kenneth Karlsson, Simon Olsen, Jette Hagensen (ref.).

1) Køleskabe og komfurer.
Gurli havde materiale med om lavenergikøleskabe, hvilket rejste en diskussion om forskellige typer, bl.a. med og uden fryser. Den foreløbige anbefaling er at der kun er fryser i fælleshuset. Vedr. komfurer diskuterede vi el/gas komfurer igen. Der er ikke naturgas, så det er flaskegas der er muligheden. De fleste argumenter var for elkomfurer, hvilket anbfales i boligerne, mens enkelte gasblus kan overvejes i fælleskøkkener. Det haster ikke med at beslutte disse hvidevarer, så vi undersøger videre. Kenneth ser på kogeudstyr, Kirsten vil gerne være med fra 1.2. og Iben vil måske være med i en gruppe, der ser på indretning af fælleskøkkener. Den Økologiske Cafe i Griffenfeldsgade 17 er måske relevant at kontakte. Vi vender tilbage til dette i februar.

2) Referat fra kernegruppens møde med arkitekterne.

A) Prøvehus. Arkitekterne mener ikke det er nødvendigt at lave et prøvehus, entreprenørerne kan evt. lave en mur eller andre delelementer, men det er entreprenørernes problem. De mente desuden at vi bør adskille prøvehus fra demohus.

B) Likviditet. Arkitekterne har fået at vide at der er nye regler vedr. Skema A som er en forudsætning for at opnå byggelån. Det nye er, at lokalplanen skal være godkendt først, hvilket kan give os likvidetsproblemer fra januar til maj. Måske har vi brug for noget risikovillig kapital i denne periode?

C) Licitation og forsøgsbyggeri. For at spare tid bør vi overveje et forprojekt, hvor entreprenørerne vurderer projekteringen økonomisk på halvvejen (i marts) så denne kan rettes ind. Dette kan samtidig spare os for at lave offentlig licitation, hvilket kan spare tid (men måske ikke penge? En status som forsøgsbyggeri kan også spare os for off. licitation. Denne status er søgt i forlængelse af ansøgningen til Den grønne fond.

D) Tidsplan. Arkitekterne har talt med byplanafd. i Roskilde om tidsplan for lokalplanarbejdet. Kommunen ønsker et lokalplanforslag fra arkitekterne ca. d. 1.2.97, dernæst er der offentlighedsfase og kun hvis der ingen indsigelser er kan vi bygge 1.5. ellers bliver byggestart 15.6. Dette kan være et problem i f.t. entreprenørers sommerferie, måske bliver reel byggestart så 1.8. Vi snakker videre med kommunen på møde d. 9.12. hvor også arkitekterne er med.

E) Tegninger af boliger. Arkitekterne har tegnet videre på de lige husstokke og har et forslag om vindfangsknaster, glasstue- og tilbygningsknaster. I første omgang skal vi tage stilling til vindfang, der er tænkt som 6-7 m2 pr. bolig i stueetagen også til 1. sals lejligheder. I dette vindfang placeres kældernedgang til komposttoiletbeholder, samt trappe til 1. sals lejligheder. Ideen rejste dels en diskussion om kældre, dels om selve lejlighederne. Vi besluttede, at det er fint med kældernedgang i et lukket vindfang og lemmen skal være stor nok til forskellige toiletbeholdertyper, da toilettype ikke er valgt endnu. Vedr. lejlighederne synes vi det er uheldigt at toilet og bad i nogle lejligheder placeres mod syd. Vi besluttede at arkitekterne så vidt muligt skal placerer stuer/alrum mod syd og vest, mens køkkener og værelser kan placeres mod nord og øst. Derudover diskuterede vi om de lige husstokke var varierede nok i denne form, men besluttede ikke noget.

F) Ekskursion!!! Arkitekterne foreslog at vi i næste uge besøgte to byggerier for at se noget de har tegnet, og bla. se på indvendige trapper. Så mange som muligt bør møde op. Se tid og sted til sidst i dette referat.

3) Rodzoneanlæg.
Kenneth havde talt med en række eksperter, der mente at rodzoneanlæg ikke virker. Lars fortalte at vi i stedet arbejder med en løsning med sandfilter og et wetlandssystem. Kenneth spørger folk på DTU/IMT om denne løsning. Forskerne på IMT har desuden tilbudt et møde hvor vi diskuterer rensning af gråt spildevand. Et sådant møde arrangeres nok i januar.

4) Infomøder.
Vi diskuterede om der er brug for diskussion og information til alle medlemmer om de økologiske tiltag. Sådanne møder kan også holdes i januar gerne inden tegning. Der vil også være andre informationer der er relevante på dette tidspunkt.

5) Jordsten.
Kenneth havde en artikel med som kan ses hos ham.

6) Trekronerplanen.
Jette havde lavet et udkast til kommentarer til Trekronerplanen som blev diskuteret og kommenteret. Kopi kan fåes hos Jette og kommentarer er velkomne indtil d. 10.12.

7) Træsorter.
Lotte fremlagde diskussionen om vi vil vælge lokale træsorter eller oversøiske sorter der evt. har bedre egenskaber, f.eks. amerikansk thuja. Vi anbefaler lokale sorter og måske en blanding af thuja og gran/douglasfyr der skal behandles med ugiftig maling som linolie. Vi diskuterede også om træ er den rigtige yderbeklædning i det danske klima og kom frem til at der måske skal tages nogle hensyn, f.eks. hvad vej brædderne skal vende.

8) Placering af vaskemaskiner.
De fleste bogrupper havde diskuteret om de foretrækker placering på gården eller i hvert fælleshus. Stemningen var meget delt. Andelsgruppen ønskede økonomiske overslag og vi blev enige om at en gruppe regner på dette. Det skal besluttes inden detailprojektering i februar. Kenneth er kontaktperson for denne gruppe, medlemmer er velkomne.

9) Stirlingmotor.
Per havde et oplæg om stirlingmotor med, der økonomisk var meget fordelagtigt. Men der er nogle problemer med tidsrammen i oplægget. Desuden kan det være et problem at satse på denne og derved ikke etablere solfangere, hvis stirlingmotoren giver problemer. Vi diskuterede så, om vi også skal have solfangere, da det er en dobbeltinvestering. Stirlingmotoren producerer jo også varme om sommeren, hvis den kører for at dække vores elforbrug. En vindmølle kan ikke dække elforbruget alene, da det ikke blæser altid. Det er diskussionen om i hvilken grad vi er en ø om igen. Per går videre med oplægget og vi tænker os om.

Næste ark.gr.møde er torsdag. d. 19.12. kl. 18 i Baggesensgade 22

??