Referat af teknik- og arkitekturgruppemøde 25/2-1997

Til stede: Inger Foldager, Jette Hagensen, Lotte Pfeifer, Steen Jensen, Jørn Erik Nielsen, Henrik Wolgast, Per Vølund, Olaf Dejgaard og Lone Samuelsson (referent).

Dagsorden.

 1. Runde
 2. Parkering
 3. Stirling motor
 4. Boligselskab
 5. Tage
 6. Vaskeri
 7. Isolering
 8. Istandsættelse af gården
 9. Lokalplan
 10. Evt.
 11. Ansøgning om komposttoiletter

Runde

Henrik er ny i ejergruppen, han vil gerne deltage i arkitektur- og teknikgruppen og har arbejdet med vedvarende energi.

Parkering.

Grupperne har undersøgt behovet for parkeringspladser resultatet er:

lejer 10-12

senior 3-5

andel 12-14

ejer 15-18

unge 5

Dette giver i alt 45-53 biler i beboelsen. Derudover skal der være plads til 10 gæster, så 40 parkeringspladser er under alle omstændigheder for lidt. Arkitektkernegruppen får opgaven at arbejde videre med arkitekterne om at finde de fornødne parkeringspladser. De skal gerne være så langt væk fra bebyggelsen, herunder gården som muligt. Vi skal på et tidspunkt bede kommunen om lave en parkeringsplads på den anden side af vejen, hvis der skal være daginstitution.

Stirlingmotor.

Per og Steen har været ude på DTU og se på en stirlingmotor. Henrik Karlsen og Jonas viste frem. De er i gang med et projekt, der er støttet af Vølund. Der er forskellige muligheder for økonomi. Vølund har foreslået, at de kunne eje vores stirlingmotor og vi betaler rørtilslutning til flisfyr og varmeveksler. Der er i øjeblikket 30% tilskud, men de luftede tanken om, at vi kunne komme med i 50% tilskudsrammen. Stirlingmotoren producerer 240.000 kWt. Steen, Per og Henrik laver et oplæg.

Boligselskab.

Olaf, Aage og Jesper har været med AB99 til Hjortshøj for at se på komposttoiletter. AB99 laver et økonomisk overslag over istandsættelse af gården.

Tage.

AB99 foreslog græstage. Olaf mener, at de ved for lidt om græstørv og han vil undersøge nærmere med hensyntagen til både økologi og økonomi. Der er isooleringsproblemer, når tagene bliver våde og vi satte spørgsmålstegn ved om græstage var godt, når vi skal samle vand sammen til vaskeriet.

Vaskeri

Lotte er i gang med undersøgelserne. Vaskerigruppen skal levere et totaludkast til vaskeriløsning, herunder placering, tørring og energiforbrug. Et udkast til struktur leveres på næste arkitektur- og teknikgruppemøde.

Isolering

Inger har fået en masse rapporter, men leder stadig efter en rapport produceret af en uvildig instans. Producenterne mener selv, at det ikke er noget problem at efterfylde, når papiret synker sammen. Men der er mange hulrum i et træhus. Steen mente, at papirisolering er for risikabelt og at vi kun skal tage kontrollerede risici. Der har været to artikler i Politikken i Boligmax for og imod papirisolering, her blev bl. a. også hørisolering omtalt. Der er et møde i ingeniørforeningen om isolering, Inger kender tid og sted.

Istandsættelse af gården.

Tobias foreslog, at vi som et alternativ fik Byggeholdet til at vurdere, hvor meget det vil koste at sætte gården i stand. Tobias tager kontakten. Olaf måler op og tegner og giver resultatet til både Søren Peter, AB99 og Kaj Jensen, Byggeholdet.

Lokalplan.

Der blev omdelt en kopi af udkast til lokalplan. Bestyrelsen har gjort indsigelser mod arkitekternes forslag under behandlingen hos kommunen. Vi prøver at få så brede formuleringer som muligt med hensyn til farvevalg m.m..

Kommunen krævede, at der skulle stå præcis, hvor afhentning af skrald skulle foregå. Vi besluttede, at der skal være central afhentning af skrald ved gården, da vi ikke har lyst til, at renovationsbilerne skal køre ind i området. Om der skal være lokal deponering ved fælleshusene og en 'vicevært', der samler ind og placerer skraldet ved gården kan besluttes efterfølgende.

Evt.

Næste møde i arkitektur- og teknikgruppen diskuterer vi materialer til den ydre skal, der efterlyses deltagere ud over Inger og Olaf, som vil deltage i nogle arbejdsgrupper, der undersøger træbeklædning, isolering og tagmateriale. Vi skal også diskutere ansvarsfordeling og organisering af byggeri.

Jette fortalte, at der var kommet en grøn guide i Roskilde, som blandt andet skal gøre ting for os. Vi mente, at hun kunne starte med at komme med forslag til affaldssortering, det kan også benyttes generelt i kommunen. Hun kan også finde ud af, hvor man køber flis. Jette vil invitere hende med til næste arkitektur- og teknikgruppemøde.

Der er problemer med det forslag koordinationsgruppemødet kom med til produktion af jordsten. Der skal være en økonomisk ansvarlig.

Ansøgning om komposttoiletter

Steen skriver til avisen, for at gøde jorden for ansøgningen, inden den kommer til miljøstyrelsen.