Referat fra Arkitektur og Teknikmøde onsdag d. 23. april 1997

Til stede: Kenneth Karlsson, Lotte Pfeiffer, Jørn Erik Nielsen, Inger Foldager, Lars Levin-Jensen.

Referent: Lars

1) Runde

Inger: Regner med at høre fra papirisoleringsproducentens test hos SBI i løbet af maj.

Kenneth: - Har set artikel om bygningskonstruktør, som arbejder i lersten. Der står bl.a. at Tegnestuen Vindrosen er de førende eksperter inden for dette. De har skrevet bogen 'Lerjord som bygningsmateriale'.
- Havde også kopi af artikel om gulvvarme under trægulve. Trip-Trap havde lavet forsøg. Eneste krav var: Lav temperatur i varmerør, monteret varmefordelingsplader på rørene, gulvbrædder massive og over 14mm tykke.
- Har taget kopi af lærebogsmateriale om elforbruget i forbindelse med madlavning, vask og belysning. Interesserede kan få udleveret sæt hos Kenneth.
- Mener man bør undersøge folks 'gode forbindelser' så man i forskellige forhandlingssituationer kan få en hurtig afklaring af forskellige spørgsmål.
- Elsparefonden kan give penge til elbesparelser hvis der er tale om pilotprojekter. Kenneth og Rikke undersøger eventuelle projekter med hvidevarer.
- Foreslog (igen) at bruge studerende på DTU til at lave forskelligt udredningsarbejde, fx livscyklusvurderinger eller miljøregnskab for bebyggelsen.

Jørn Erik: - Har været på besøg på Skovskolen i Nødebo, hvor de har flisfyr. Flis er ikke noget problem at skaffe hvis man laver kontrakt for levering. De havde en del driftsstop på deres 15 år gamle anlæg, men de mente at disse problemer var afhjulpet på nyere anlæg. Der planlægges endnu en tur til et andet flisanlæg på Mørdrupgård.

Lars: - Arkitekternes og ingeniørernes udkast og beregninger til Skema A er nu færdigt. De tilstedeværende fik kopi udleveret. Det ser umiddelbart godt ud, idet alle vores ting er regnet med. Det giver en pris på ca. 12.000kr/m2, dvs. en 20% overskridelse af rammebeløbet. Dette er der åbnet op for i de nye regler, så umiddelbart ser det ud til at vi kan få alle vores løsninger. Boligselskabet skal nu lave skema A færdig, og dette skal diskuteres på møde mellem AB99, os, arkitekter og ingeniører d. 1. maj.

2) Ufravigelige tekniske krav

I forbindelse med, at vi ønsker at udmelde vores krav til bebyggelsen, har bestyrelsen besluttet, at de tekniske krav, som vi mener er ufravigelige skal beskrives. De fleste ting er diskuteret før, bl.a. på mødet med ingeniørerne og arkitekterne d. 20. marts, samt på sidste møde. Lars bad om input på bl.a. definition af lavenergimålsætning. Kenneth lovede at sende formuleringer om dette næste dag når han havde snakket med sine kolleger på DTUs Institut for Bygninger og Energi.

3) Kommentar til Ændringsforslag til Kommuneplan

Jette har lavet forslag til indsigelse til kommuneplanforslaget. Det blev bl.a. diskuteret på sidste møde, om Parkvej ned gennem Trekronerbebyggelsen behøvede at være så bred. Jettes brev blev kommenteret, og hun sender det inden fristen d. 15/5.

4) Placering af vaskeri

Dette skal snart afgøres; skal det være centralt på gården eller et i hvert fælleshus. I oplægget til skema A er der regnet med det sidste.

Vi vil gerne inddrage økonomi, energiforbrug, vaskemiddelmængder, sociale samt andre forhold. Inger, Lotte, Kenneth og måske Lone laver oplæg om dette til næste møde. Deltagerne på dette møde var alle enige om at en placering på gården var bedst, men da man var så få til dette møde, tog man ingen beslutning.

5) Affaldssortering

Der er møde med kommunens miljøafdeling fredag d. 16/5 kl. 9 om affaldssortering. De ønsker ikke at den grønne guide er med denne første gang.

Inger undersøger om vi skal besøge steder med affaldssortering for at få gode tips og erfaringer. Rikke, Jørn Erik og Inger tager evt. af sted.

Næste møde fastsat til tirsdag d. 6. maj kl. 18 i Baggesensgade