Møde med Roskilde Kommune Miljø og spildevandsafdeling 16. maj 1997

 

 

Fra kommunen var: Anne Grete Jørgensen (bl.a. komposttoiletter), Ole Larsen (kloak), Marta Gudmand Høyer (bl.a. miljøundervisning på skoler), Kirsten (farligt affald), Torben (spildevandsafledning), Anne (miljøbeskyttelsesloven), Birgitte (affald + kompoatering), Henning (affald), Mikael (bl.a. komposttoiletter ?), Hans Christian (chef for miljøafdelingen)

Fra teknikgruppen: Jette Hagensen, Rikke Næraa, Jørn Erik Nielsen og Inger Foldager (referent).

 

Hele miljø- og spildevandsafdelingen var mødt op med stor interesse for vores projekt. I forhold til de øvrige kommunale afdelinger vil miljøafdelingen (specielt Hans Christian) fungere som bindeled og hjælper mht kontakt og tilladelser.

 

Generel orientering fra afdelingen:

 

Herefter gav vi en orientering om status for projektet og de økologiske tiltag i bebyggelsen. Det blev en positiv diskussion på tværs af faggrænser. Herfra specielt:

Byggematerialer:

Flisfyr/varmeforsyning:

Affald:

Agenda 21:

Der er mulighed for lokal indsamling af farligt affald

Referent: Inger Foldager