Referat fra Arkitektur og Teknikgruppemøde 11/6-97

Til trods for den ændrede dato mødte: Jette, Steen, Kenneth, Rikke, Olaf og Inger (referent).

 

Runde:

Steen:der er et oplæg på vej om elbesparelser

Jette:

Olaf:

Rikke & Kenneth:

Inger:

 

Komposttoiletter

  1. Information til Roskilde boligselskab
  2. Vi har sendt en introduktion om komposttoiletter til RB, Olaf følger op på dette

  3. Udbringning af urin
  4. Jette er ved at skrive til amtet, idet der er to muligheder for en tilladelse:

    a) Specielle restriktioner for udbringning og ingen hygiejnisering

    b) Lagring af urin og færre restriktioner

  5. Vandfond

Vi venter lidt med en ansøgning, idet kriterierne for tilskud endnu ikke er lagt fast

 

Oplæg om vaskeriløsning

Oplægget om vaskeri har ikke været diskuteret i alle bogrupper endnu. Andelsgruppen viul have nøjere beregning. Seniorgruppen har førsteprioritet for placering i eget fælleshus, og hvis det er væsentligt dyrere, er der flertal for placering på gården.

Kenneth opfordrer til at lægge vægt på økologien i projektet. Rikke betydningen af et samlingspunkt.

Den ekstra gåafstand vil være maksimal for ejer & ungdomsgruppen på cirka 100 meter.

 

Placering af landbrugsjord

En del af den jord vi er blevet lovet har kommunen lovet til naturskole. Vi skal give en melding til kommunen om hvilken jord vi gerne vil leje i stedet. Loaf gør opmærksom på, at det kan blive upopulært, at beslaglægge al jorden i den grønne kile foran de kommende bebyggelser. Jette snakker med Jørn Erik

 

Beslutninger i arkitektur & teknik gruppen

Rikke forsøger at starte på dette

 

Restriktioner/husorden

Diskussion: Hvordan opnår vi, at der er "fornuftige" hårde hvidevarer i alle boliger

Det er nødvendigt at se på dette både økonomisk og økologisk (anlæg og drift)

Er det muligt at opstille minimumskrav til fx. køleskab, hvis hårde hvidevarer ligger uden for rammebeløbet og skal købes af folk selv

Elsparefonden: Måske kan vi søge penge til et samlet koncept/forsøg, fx. i samarbejde med Gram

Frivillighedsprincippet skal ses i forhold til at vi pålægger folk andre ting (økologiske tiltag)

God idé med måleapparater til individuel måling af forbrug

Vi blev enige om, at dette er en god idé at diskutere på et fællesmøde ud fra et oplæg

 

Landskabsgruppens oplæg

Olaf går til næste møde i landskabsgruppen, iøvrigt havde vi følgende kommentarer:

Tilkørsel Det er ikke realistisk at flytte adgangsvejen

Stier I følge lokalplanen skal vi lave plan over veje + stier, belysning, afvanding til godkendelse af kommunen

Steen foreslår cykelsti fra Slæggerupvej til bebyggelsen

Olaf anbefaler Marius Petersen belægning (mest grus, der køres fast)

Bilisme Generelt kan der ikke være daglig kørsel i bebyggelsen, undtaget er flyttevogne, ambulance og handicapvogne samt lignende. Hvis det bliver et problem kan vi sætte en bom/pullert op med nøgle

Private haver Der må være mulighed for at 1. sals lejligheder også får en stump have evt. ved gavlen

Legeplads Det er vigtigt med læplantning og skygge

Børn og vand Det skal diskuteres, hvad der kan gøres, så søen og bækken bliver mere sikker for børn

 

Næste møde holdes i GIMLE den 25. juni efter generalforsamlingerne (kl. 1900)