Referat fra Arkitektur og teknikmøde mandag d. 15. september 1997

Til stede: Olaf Deigaard, Inger Foldager, Steen Solvang Jensen, Jette Hagensen, Lone Samuelsson, Per Vølund, Lars Levin-Jensen.(referent)

Dagsorden Runde, Separations/Komposttoiletter, Eventuelt.

1) Runde

Steen: - Uddelte artikel om andelsbiler i Odense. Uddelte ligeledes artikel om Stirlingmotor fra VE-bladet.

Inger: - Papirisolering fra Ecofiber er nu godkendt i DK. En instans i Sverig har godkendt forskellige standardkonstruktioner med 'åben' dampspærre.
- Har fået henvendelse om sæsonlagring af varme. DTU kan blive involveret. Det er uklart om det vil være interessant for os, idet dets rentabilitet i forhold til de to løsninger vi har planlagt er uklar. Inger går dog alligevel videre med det.

Lars: - Har møde med Arkitekten Martin Rubow i morgen primært om ejerbogruppens projektering.

Olaf: - Har skrevet bog om bofællesskaber for ældre i Danmark.

2) Separations/Komposttoiletter

Dette er en diskussion som videreføres fra sidste møde. Steen mente, at referatet var tendentiøst, idet det refererede kritikpunkter af separationstoiletterne, men ikke svarene på denne kritik. Der var dog andre der mente referatet var et udtryk for diskussionen.

Steen havde talt med Hans Brix fra Århus Uni. som ved noget om vandrensning og slambede. Steen vil lave notat om dette, som vil blive udsendt. Derudover har han forsøgt kontakter i Hedeselskabet, men der har endnu ikke været bid.

Jette sagde, at Rob Marsh fra Cenergia har reageret på Steens oplæg fra sidst. Uden urinseparation er udledning 2-25 gange så høj som kompostløsning. Han har lavet forskellige scenarier, men der mangler dog et med urinseparation.

Steen vil prøve at finde ud af, hvor meget vi præcist udleder med vandskyllende separationstoiletter. Det lader til, at kvælstofudledningen lige nøjagtigt kommer over kravene i vandmiljøplanen, mens fosfor kommer op på det dobbelte af kravene. Det lå i forvejen lige på grænsen af kravene. Der er tale om overslagsberegninger, så konklusionen er uklar.

Jette sagde, at der snart skal laves formel ansøgning om vore spildevand. Hun staår for dette og hun vil inddrage at vi eventuelt vil bruge spildevandet til havevanding.

Olaf har lavet oplæg om toiletløsninger for bebyggelser, som blev uddelt. Han har indhentet oplysninger om vandskyllende separationstoiletter fra Sverige, og det ser tilsyneladende heller ikke specielt rosenrødt ud, mht. at få det til at fungere uden tilslutning til offentlig rensningsanlæg.

Jette mente, at Martin Rubow havde refereret om et sted i Tyskland med komposttoiletter som virkede i større bebyggelse.

Jette har snakket med 7-8 personer, som har komposttoiletter som virker. Det er dog i enkeltboliger og ikke i større bebyggelser. Der bliver tilsat savsmuld og kompostorm. Hun mener ikke der er behov for yderligere argumenter for komposttoiletter. Kravet til at de skal fungere er, at man skal interessere sig en smule for det, men derefter er der få problemer. Hun mener det er svært at ændre løsning nu, da løsningen er meldt ud overalt (forsøgsbyggeri, kommunen, mm.) Hun tror ikke ne grundig diskussion og lange undersøgelser vil give een rigtig løsning. Det er meget nuanceret.

Steen mente ikke det er et problem at vi har meldt det ud mht. ansøgninger. Jette var uenig; det har været igennem tre måneders høring hos embedslæge, miljøministeriet mm.

Jette slog fast, at de to steder, hvor det var installeret i Sverige i større bebyggelser, og hvor det ikke virkede ikke kan bruges som eksempler. Der har været tale om, at myndighederne ikke har bakket op om det og bl.a. krævet parallel kloakkering. I den ene løsning var der installeret både kompost- og alm. toiletter, hvilket klart demotiverer i forhold til at overvinde eventuelle små eller store problemer.

Lone fremførte, at den følelsesmæssige del af denne diskussion er stor. Komposttoiletterne er det der gør vores bebyggelse speciel. Olafs konklusion er, at der stadig ikke er vist om det kan virke (Lone og Jette: eller ikke kan virke). Jette sagde, at det er vigtigt at se hvem det er der bruger toiletterne.

Steen stillede spørgsmål ved om komposttoiletter er mere økologiske end vandskyllende separationstoiletter med lokal rensning. Per mente, at det at blande fækalierne med vand for derefter at bruge resourcer på at skille det igen helt klart ikke er økologisk tankegang.

Aktioner er nu: a) Steen undersøger om slam og håndtering af dette. b) Lars snakker med Rubow om den tyske løsning, c) Hvad med Jytte Abildstrøms kontakt til kompostekspert? d) Hvor meget slam er der fra bundfældningstank ved kompostløsning?

3) Eventuelt

Intet.

Næste møde tirsdag d. 30. september kl. 18 i Baggesensgade 22, st.

Derefter ? 15/10, 29/10, 12/11

Referat bliver sendt til:

Telefonnr Navne Adresse Postnr By
3120 1742 Kenneth Karlsson og Rikke Næraa Borthigsgade 6, 4.tv 2100 Kbh. Ø
3833 2414 Jill Sindholt & Jens Damtoft Borups Alle 108, 3.tv 2000 Frb.
4281 3608 Lisbeth Norup Møllevangen 31, st.tv 3460 Birkerød
4675 7756 Steen Solvang Jensen og Lotte Kjærgaard Skovlyst 79 4000 Roskilde
3585 8718 Charlotte Pfeifer og Lars Bjørstrup Ndr. Fasanvej 267, 2.tv 2200 Kbh.N
4465 4804 Villy Ib Jørgensen & Kirsten Bjerritsgård Axel Juels Alle 31 2750 Ballerup
3311 1217 Per Vølund og Mette Kristensen Peder Skramsgade 12, 3.th 1054 Kbh. K
5361 7701 Egen Vinding & Datter ApS Rønnedevej 18 4100 Ringsted
3369 1122 Arkitekterne Thure Nielsen & Rubow Skt. Annæ Passage, opgang F 1250 Kbh. K
4466 0099 Cenergia, Att. Peder Vejsig Pedersen Sct. Jacobsvej 4 2750 Ballerup
3386 3457 Wissenberg, Rådg.Ingeniører Valdemarsgade 14 1665 Kbh. V

Samt bestyrelsen: Telefonnr Navne Adresse Postnr By
4675 6778 Jette Hagensen Præstemarksvej 56 4000 Roskilde
4237 3566 Signe Berri og Thomas Lejre Københavnsvej 66L, 1.tv 4000 Roskilde
4636 8419 Inger Foldager & Jacob Bække Kæphøj, Loddenhøj 65 4000 Roskilde
4449 1211 Anna og Lars Levin-Jensen Bondehavevej 20, 1. th 2880 Bagsværd
3834 3777 Lone Samuelsson Glentevej 42, 4.th 2400 Kbh. NV
3142 4961 Olaf Dejgaard Kanslergade 7, 4.sal 2100 Kbh. Ø
4738 1638 Kirsten Hvidtfeldt og Ole Winther Olsen Jordhøj Bakke 28 3550 Slangerup
3284 2274 Bodil Arlif Persiensvej 2, 2.tv 2300 Kbh. S
4236 5929 Maren Munk-Madsen Hedeboparken 41, 1.th 4000 Roskilde
4675 6045 Jørn Erik Nielsen og Ann Rohde Andersen Knolden 118 4000 Roskilde
3585 4960 Nina & Mikkel Strange Vølundsgade 7, st.th 2200 Kbh. N
3585 0005 Simon og Vibeke Konoy Lund Bisbebjergvej 67, sh 2400 Kbh. NV
3120 4126 Aage og Lotte Andersen Masnedøgade 2E. 11 2100 Kbh. Ø
3135 1013 Jesper Nedergaard Rasmussen Baggesensgade 28, 1.th 2200 Kbh. N
3311 2411 Advokat Knud Foldschack Skindergade 23 1159 Kbh. K


Konverteret af Lars Levin-Jensen, 21-09-97