Referat fra Arkitektur og teknikmøde d. 29. oktober 1997

Til stede: Inger Foldager, Steen Solvang Jensen, Jette Hagensen, Kenneth Karlsson, Lars Levin-Jensen.(referent)

Dagsorden: Runde, Isolering/dampspærre, Status for gruppens arbejde, Tilladelser

1) Runde

Jette: - Hvornår skal vi begynde at finde ud af hvem vi skal indbyde til enterprisen? Spørgsmålet svæver stadig.
- Nedsivning: Palle D. Sørensen fra amtet har sagt at der ikke kan blive nedsivning, men gerne udsivning til bækken. Desuden havde han påpeget, at hvis vi laver flere små anlæg med separat udledning får man større driftsudgifter, da der skal tages prøver fra hver udledning. Han lovede skriftligt svar på vores forespørgsel snarest. Han påpegede, at Rob Marsh' beregninger på sandfiltre er for sort spildevand og ikke på gråt. Derfor 60% mindre i forhold til det der hidtil er sagt.

Kenneth: - Vil arbejde med vores projekt i sit Ph.d.-projekt. Han vil få foretage beregninger i energimodel. Måske inddrage Lunds Universitet, da de er eksperterne på dette område.
- Spurgte om vi skal brede eventuelle besparelsesdiskusioner ud nu eller først vente til vi har problemet. Konklusionen blev at vi venter til vi også har et overblik over økonomien.

Steen: - Spurgte hvem der tager sig af kontakten til DTU om stirlingmotoren, når vi går i gang. Det gør rådgiverne når de bliver sat i gang.

Lars: - Ejerbogruppens layout ændres måske en smule da en 4v laves til 5v og der indskydes en 3v i nordfløjen.
- Arkitekterne tegner på ungdomsgruppen nu. De er færdige i næste uge med skitser til samme niveau som de andre lejerbogrupper.
- Har snakket med firmaet Netdesign om tlf-anlæg og edb-net. Skal have et møde med dem evt. sammen med Jakob.

Inger: - Skal på besøg i Gilleleje kommune for at se på karpedamme i rensningsanlæg på onsdag.

2) Isolering/dampspærre

Inger har snakket med Ecofiber (leverandør af papirisolering):

Dampspærre: SPI i Sverige har lavet erfa-blade om fugt i trækonstruktioner uden dampspærre. De har godkendt visse konstruktioner (i Sverige) somm ikke skulle have fugtproblemer. De foreslår en form for dampspærre med en perforeret plastdug. Ecofiber er forsikret mod skader hvis man følger disse konstruktionsprincipper.

Borsalte: Borsyre og borax er tilsat som brand- og skadedyrshæmmere. De to salte er klassificeret som almindeligt bordsalt. Der sker ingen afdampning af disse salte. Ved brand smelter saltene og der afgives fugt, og branden hæmmes.

Støv: Rockwool har skudt tilbage på kræftklassificeringen, idet der henvises til tyske undersøgelser med injicering af papirfibre i rotter.

Der vil også være støvproblemer med papirisolering i byggefasen.

Jette har snakket med tømrer-snedkerforbundet om papirisolering. Ifølge dem er der ingen problemer med sætning, brand og giftighed.

Jette har også snakket med Jørn Munter, som åbenbart ved noget om diffusionsåbne konstruktioner. Der er 5 års produktionsgaranti samt andre livsvarige garantier på papirisoleringen i disse konstruktioner.

Steen stillede spørgsmål til, om man kan få råd og svampeforsikring med papirisolering.

Konklusionen blev: Vi vil tilstræbe at der bruges alternativer til mineraluld, hvor det er muligt. Papirisolering og Perlite er acceptable alternativer. Det skal ligeledes tilstræbes at der bygges diffusionsåbent dvs. uden dampspærre (hvis papiruld skal der bygges uden dampspærre). Isoleringsmaterialer og dampspærrekonstruktion skal være med ikke-tidsbegrænsede garantier for konstruktionernes holdbarhed og at konstruktionerne skal kunne råd- og svampeforsikres.

3) Status for gruppens arbejde

Kenneth uddelte materiale om Vaars Vestervang i Aalborg. De har træpillefyr, solfangere, pulsdrift i varmeanlæg; meget lige som vi ønsker. Der er meget beskrivelse af økonomier mm. fra både før og efter byggefasen. Der er også driftsdata. De har gulvvarme i træ- og klinkegulve. Dette materiale bør læses for at opsamle erfaringerne.

Vi blev enige om, at der til statuspapiret skal tilføjes følgende: Alle de løsninger vi har lagt os fast på er ikke mere fastlagt end at der kan diskuteres. Der skal derfor i konkretiseringsfasen være en dialog mellem foreningen og rådgiverne.

4) Tilladelser

Jette vil lave papir med status for de forskellige tilladelser vi skal have. Hun vil lave det over samme skabelon som statuspapiret.

Næste møde: Onsdag d. 19. november kl. 18 i Baggesensgade 22, st.


Konverteret af Lars Levin-Jensen, 15-11-97