Referat fra Arkitektur og teknikmøde d. 19. november 1997

Til stede: Steen Solvang Jensen, Jette Hagensen, Kenneth Karlsson, Tore Breilø, Lars Levin-Jensen.(referent)

Dagsorden: Runde, Kontakt til rådgivere, Breve

 

1) Runde

Lars: - Har snakket med Arkitekterne om de sidste rettelser til lokalplanen. Bl.a. var der spørgsmål til størrelsen af daginstitutionen (40 børn 0-6år) og omfanget af erhverv i bebyggelsen.
- Kommunen har indarbejdet vores indsigelse til lokalplanen om placering af parkvejen mellem søerne i det seneste udkast. Således er vejen nu tegnet med en bue vest om den største sø. Dette giver os noget mere plads, og der snakkes nu med kommunen om, hvor meget vi kan udvide vores areal uden at det påvirker lokalplanen. Dette giver mere areal til ungdomsgruppen, men der er så meget plads, at vi skal sikre os indflydelse på anvendelsen af det ekstra areal. Jette vil høre kommunen om hvilken slags vej der nu er tale om, da vi ikke ønsker den som en gennemfartsvej.
- Der er aftalt møder med et firma Netdesign om telefoni og data løsninger. Jacob Bække deltager også. Møderne er for at klarlægge hvilke muligheder vi har.

Jette: - Bragte op, hvornår de enkelte beboere skal inddrages i udformningen af boligerne. Konkret er der nogen der spørger om køkkenet kan flyttes. Dette spørgsmål afhænger af ejerformen, idet andel og ejer skal aftale direkte med rådgiverne, mens lejerne skal snakke med boligselskiabet først. Dette skal dog nok snarest påbegyndes.

Kenneth: Der er aftalt de første møder med rådgiverne for at aflevere vores arbejde til dem. Se punkt nedenfor.

 

2) Kontakt til rådgiverne

Vi har afleveret liste over vores grupper og kontaktpersoner til rådgiverne. Søren Blicher, som er koordinator for projektet hos Arkitekterne, forsøger at koordinere møderne. Møderne forsøges samlet i klumper.

Der afholdes møder tirsdag og onsdag i næste uge. Der mangler at blive aftalt møde om selve husene.

 

Vi snakkede lidt om arkitektur og teknikgruppens rolle fremover, men da det endnu er meget uklart hvad denne bliver må vi afvente situationen. En ting er sikkert: Tingene kører nu, og nogle beslutninger er helt klart gledet os af hænde. Det er nu selve bygherrerne der siddet med beslutningerne med rådgiverne som hjælpere. Vores gruppe skal finde et sted at stå og et niveau for indflydelse.

 

3) Breve fra KAB og RB

Ove Boh Larsen fra KAB og derefter Ole Nyholm fra Roskilde Boligselskab havde reageret efter at de havde fået vores seneste referater med vores beslutninger om de tekniske tiltag. Deres kommentarer går på, at de tekniske løsninger ikke er vedtaget og ikke kan vedtages før alle bygherrerne har været involveret. Desuden mener de at vores diskussioner har været alt for detaljerede.

 

Vi diskuterede dette, og det var helt klart et eksempel på konfrontation mellem situationen som den hidtil har været og hvordan den vil være fremover. Hidtil har vi selv kunne diskutere tingene, og der har ikke været nogen direkte bygherre, andet end de enkelte ejere og andele. Vi har kunne diskutere tingene ud fra et ideelt synspunkt, men vi har da undervejs haft overvejelser om løsningerne var 'spiselige' for boligselskabet. At vi har vedtaget et sæt tekniske løsninger skal forstås på den måde, at vi har sagt at dette er hvad vi ønsker. Der står i kataloget, at de enkelte løsninger skal diskuteres og tilpasses.

 

Om vi diskuterer for detaljeret var der enighed om ikke var tilfældet. Vi er gået meget i detaljer, men det har været nøædvendigt, når vi har været så 'uvidende' som vi har været. Det har været et spørgsmål om at finde de mulige løsninger og få folk involveret i, at dette er det vi skal have i vores boliger. Det er klart at der kan hænde at spildes en masse tid, men så længe det er vores fritid og ikke rådgivernes betalte tid, er det mindre vigtigt. Vi har selv villet dette.

 

Næste møde: Onsdag d. 3. december kl. 18 i Baggesensgade 22, st.

DO: Runde, Status for møderne med rådgiverne

Nøglen til lokalet kan hentes hos Jesper i Baggesensgade 28. (Jeg kommer måske lidt for sent. Lars).