Møde i arkitekt- og teknikgruppen den 1. april 1998

Til stede: Steen, Jørn Erik, Lars (fra andelsgrp.), Kenneth, Lone, Jette, Inger

Meddelelser:

Steen/Jette er blevet kontaktet af Kirsten Blicher Friis fra Center for exp. Byøkologi i Roskilde mht. et oplæg om Munkesøgård. Inger tager kontakt til Kirsten for at høre, hvad indholdet skal være.

Der er temadag 2/4 indenfor Miljøstyrelsens Aktionsplan, denne gang handler det om næringsstoffer fra by til land.

Præcisering af arkitekt- og teknikgruppens fremtidige rolle

Bestyrelsen mener, at gruppen er væsentlig, idet der er tekniske ting, som skal vendes mere indgående end styregruppen har tid/ressourcer til.

Lars Levin vil få svært ved at være tovholder på teknikgruppen, når han ikke sidder i styregruppen. Derfor lægger vi op til at Lone og Kenneth snakker sammen om, hvad der skal diskuteres i teknikgruppen, så det er dem, der har overblik over dagsorden mv.

Ansøgning om støtte til kompost- og vandløsning samt rådgiverassistance

Ansøgningen som den ligger fra Cenergia indeholder 7 delprojekter:

Ansøgningen giver således mulighed for at undersøge flere ting end vi ville have kunnet uden støttemidler. Fordeling af evt. støtte i forhold til boliger samt endeligt valg af principper skal bygherrerne beslutte senere.

Styregruppen har imidlertid endnu ikke fået den endelige ansøgning.

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen har der været krisestemning rundt omkring, dels pga. tidspresset og dels fordi der pludselig kom en anden toiletløsning på banen (fælleskompostering af fækalier). Samtidig gik der kludder i kommunikationen.

Vi indstiller derfor til bestyrelsen, at beslutninger om væsentlige tekniske emner kommer til høring i teknikgruppen og bogrupperne og evt. (afhængig af betydning for det oprindelige projekt) vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Til os selv: Når vi har væsentlige emner på dagsordenen, sender vi en kopi til byggestyregruppen. Det vil os være en god idé med dagsorden udsendt før mødet (sammen med referat fra sidst)

Det vil være en god idé at bruge INFObrevet til at orientere medlemmerne om tekniske løsninger. Vores holdninger til tekniske løsninger skal helst kombineres med viden.

Status for behandlingen af rådgivernes økologirapport

Der mangler stadig økonomi for bogrupper samt varmetabsberegninger for husene. Desuden savnes beregningsforudsætninger for fællestoiletløsning samt updating af sterlingmotor.

Kombination af naturlig og mekanisk ventilation

pt. ligger der en beslutning om varmegenvinding, som er krav hvis vi skal have status som lavenergihuse.

Vi har set, at Cenergia på en skole har anvendt naturlig ventilation (Ingeniøren).

fx: naturlig ventilation om sommeren i form af vindfløj og mekanisk ventilation som supplement om sommeren nogle få dage, når vindfløjen ikke kan klare det.

fx vha. ur/fugtmåler, så ventilationen ikke behøver være konstant, fx når vi ikke er hjemme.

Andet:

Lone kom med en orientering om udbudsmodeller og byggestyremodeller. I forhold til dette opstillede vi vores ønsker/krav:

Næste møde: 22 april kl. 1900 hos Steen Solvang Jensen, Skovlyst 79, Roskilde

Dagsorden til næste gang:

  1. Elbesparelser og ansøgning til elsparefond
  2. Affalds- og genbrugsordning

Jens Andersen fra Cenergia har udtrykt interesse for at mødes med os, måske kan han komme til mødet d. 22.