Affald

Inger Foldager, december 1997

 

Afhentning

Vi har meldt ud overfor kommunen, at vi ønsker kommunal afhentning ved Munkesøgård for at undgå lastbilkørsel inde i bebyggelsen. Dette udelukker ikke en sortering i bogruppen, men vi skal så selv sørge for at flytte spandene til Munkesøgård for afhentning.

Sortering

Vi vil sortere i de fraktioner, som vi kan få afsat gennem kommune og andre. Så der skal være plads til at systemet kan udvikle sig og evt. komme til at indeholde flere fraktioner.

Det er vigtigt med mulighed for sortering i hvert køkken med spande til fx. grønt affald, plastik, metal og restaffald.

Kompostering af det grønne affald kan ske ved bogruppens fælleshus, hvor der vil være en del affald fra den fælles madlavning. Derud over kan det grønne affald komposteres i den enkelte have, hvis der er interesse for det.

Fra mødet med kommunens teknik og miljø afdeling (+ Jette, Jørn Erik, Rikke & Inger):

Sådan gør de andre steder

Hyldespjældet, Albertslund

Vi (Jørn Erik, Rikke & Inger) har besøgt Hyldespjældet i Albertslund, hvor en gruppe aktive beboere har opbygget en affaldssortering med mere end 30 fraktioner.

Systemet er baseret på sortering i hvert hjem, men der er ikke etableret specielle spande til køkkenerne. I stedet er der opsat sorteringsskabe til aviser, glas og flasker + ....., hvorfra en ansat indsamler affaldet. Der er mulighed for at få opstillet en plast kompostbeholder ved den enkelte bolig, og ellers er der kompostering på en fælles plads. Større grene hugges til flis med mellemrum. Spande til restaffald er opstillet i bebyggelsen.

Selve genbrugspladsen er åben for indlevering af affald to eller tre gange om ugen, hvor folk fra genbrugsgruppen så sørger for, at hjælpe beboerne med sorteringen. Pladsen indeholder kasser til de forskellige fraktioner samt et specielt aflåst "bur" til direkte genanvendelige ting, som rulleskøjter, barnestole og lignende.

Blåkildegård, Tåstrup

En rækkehusbebyggelse med omkring 400 lejemål med affaldssortering på beboerinitiativ og med støtte fra den Grønne Fond og Socialstyrelsen.

Husstanden: Alle lejemål har fået udleveret 4 kasser i forskellige farver til kildesortering i hjemmet.

HVID: papir og aviser

RØD: Flasker og glas

SORT: Problem affald

GRØN: Organisk affald

En gang om ugen hentes dagrenovation uden for hver beboelse, samt papir og glas, hvis beboerne ikke selv har været på genbrugspladsen med deres kasser.

Tøjcafé: Beboerne afleverer brugt tøj i renvasket og pæn tilstand. Man kan frit tage, hvad man kan bruge. Tøj, som ikke kan anvendes klippes til klude og sælges eller bruges i cykelværkstedet.

Bogcafé: Fungerer som tøjcaféen med bøger, ugeblade, tidskrifter osv. Ved tegneserier er der et byttesystem 1 for 1, ellers ville der ikke være nok til alle.

Caférne drives af frivillige og er åbne et par gange om ugen med gratis kaffe og te. I tøjcaféen er der gratis morgenmad hver lørdag.

Kompost: Alle lejemål er blevet tilbudt en kompostbeholder til deres organisk affald. Omkring 365 af de lidt over 400 lejemål har sagt ja tak. Går kompostbeholderen i stå, er der mulighed for at få nye kompostorme.

Genbrugsplads: Pladsen drives af beboerne og fungerer som gratis loppemarked, hvor alle kan aflevere deres aflagte ting og selv tage, hvad de kan bruge. der er åbent 2 gange om ugen, hvor man også kan tømme sine kasser med affald fra boligen.

Alt bliver sorteret med henblik på, hvordan tingene kan anvendes bedst. Alt bliver kontrolleret, så det kommer i de rigtige fraktioner. Plast bliver fx delt i to fraktioner: Det der "knaser" kan ikke genanvendes

Der er lavet et specialet skab til kemisk affald med en dryp bakke, hvis noget i skabet skulle vælte. På pladsen er der ophængt en magnet for at tjekke, hvad det er metal.

Haveaffald: Der er lavet en plads med båse, hvor beboerne kan komme af med deres haveaffald, grene, fliser, murbrokker og jord. Der blev afleveret så meget jord, at der er blevet en kælke bakke til børnene.

Efter genbrugssystemet er begyndt, er dagrenovationen faldet med 4 kg pr. beboer pr. uge. Der er en årlig besparelse på 200.000 kr, så huslejen er faldet 3 %.

Deponeringsaffald er reduceret fra 14,5 ton til 4,5 ton

 

Hvad vil vi ?

Indsamling og sortering:

Privat køkken

Bogruppens køkken

Bogruppens fælleshus

Munkesøgård

Grønt affald

Frivilligt, også muligt at bruge bogruppens kompostbeholder

fra fællesspisning

kompostbeholder

(Evt. affald fra købmand)

Madrester, som ikke kan komposteres

 

 

Til hønsefoder?

 

Større grene mv.

 

 

 

 

 

Papir og aviser

 

 

 

Papircontainer

Pap

 

 

 

 

Flasker og glas

 

Indsamling

 

Glascontainer

evt. sortering i forskellige farver ?

Tøj

 

 

 

 

Ting, som kan genbruges direkte

 

 

 

 

Plastik - aftager ?

 

 

 

 

Metal - aftager?

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

Spand til indsamling

Lyskilder

 

 

 

 

Køleskabe

 

 

 

 

Elektronikaffald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storskrald

 

 

 

 

Brændbart affald

 

 

 

 

Deponerbart affald

 

 

 

Afhentning