Referat af fælleshusgruppe møde d. 25.5.1998

Til stede: Signe Berri (ungd.), Ebba Friis (senior), Lis Hallum (senior), Thomas Broen Christensen (lejer), Mette Magnusson (andels), Susan Karlquist (ejer) og Jette Hagensen (lejer, referent).

Dagsorden: 1. vaskeri og tøjtørring, 2. mål med mødet, 3. fælleshusstørrelser, 4. fælles rammer og beslutninger, 5. evt. / litteratur, 6. næste møder.

1. Vi forsøgte at afklare vaskeriernes placering for evt. at kunne indpasse disse i fælleshusene. Desværre var ingen klar over om der er truffet en endelig beslutning. En runde viste at senior og lejegr. var mest stemt for placering på gården, ejer og ungd. gr. ville helst have vaskeri i egen bogruppe og andels gr. var fifty fifty.

Derfor blev mødets anbefaling således: hvis vaskerierne skal være i fælleshusene er behovet nok to vaskemaskiner i ungd. og senior og tre i de andre gr. - nok en stor og 1-2 mindre maskiner. Centrifuge i alle vaskerier. En rigtig stor maskine til dynevask m.v. og evt. en allergivenlig maskine, med meget skyllevand (evt. indstillelig skyllevandsmængde) samt en tørretumbler også til dyner m.v. placeret i et fælleshus, som alle må benytte mod betaling. Ejergr. diskuterer om disse kan placeres hos dem. En placering på gården vil give et ekstra vaskeri, der måske er unødigt dyrt? Hvis ejerne ikke ønsker dem i deres fælleshus spørges andels og lejegr.

Der var dog åbenhed for en beslutning om placering af vaskeriet på gården - men denne beslutning tages vel andetsteds??

Vedr. tøjtørring er det vigtigt at der skabes gode tørremuligheder specielt om vinteren, når vi skal klare os stort set uden tørretumbler. Arkitekterne opfordres til at projektere overdækkede tørrepladser, der enten er opvarmede med passiv sol eller tilknyttet fyret. Andelsgruppens klare melding er at et halvtag uden varme ikke er nok.

2. Målet med dette møde blev formuleret som at give vores input til arkitekternes første skitser og senere tegning af fælleshusene. Da de næsten er gået i gang med at tegne skal disse input sendes snart. Nogle bogrupper har sendt deres input, resten opfordres til at sende dem snarest. Dette møde skal primært handle om de fælles beslutninger.

3. Fælleshusene udgør ca. 10% af bogruppernes areal. Så vidt vi vidste var det ca. flg. størrelser: Ungd. 105 kvm. Senior 140 kvm. lejer 158 kvm. andels 161 kvm. ejer 200-220 kvm. Vi vil gerne korrigeres, hvis det er ukorrekt. Fælleshusene skal i flg. arkitekterne holdes i et plan.

4. De fælles rammer og beslutninger må såvidt vi kan se handle om ting, der giver fordele ved at vælge ens, f.eks. mængderabatter. Det kan dreje sig om køkkenmaskiner, materialevalg, skydedøre, m.v. Generelt er vi ikke så langt men har en række spørgsmål, men dog også nogle konkrete ønsker.

Ønskerne er: Andels og senior, og måske alle: Handicapvenlig indgang og toilet.

Alle: God udluftning og akustik, trægulv i stuer, klinkegulv i køkkener, skydedøre mellem stue og børnerum / andet rum, så rummet kan udvides til sal ved fest o.lign., grovkøkken til grønsagsvask , gode varmluftovne, nærdepot eller viktualierum (større fællesopbevaring på gården) mindre fællesfryser (større fryserrum på gården), plads til at hyggesidde i køkkenet.

Flere ønsker en masseovn med bageovn hvis det overhovedet kan hænge sammen økonomisk. Atmosfære med f.eks. fritliggende bjælker, ovenlys og ikke for meget industrikøkkenlook var også blandt fællesønskerne.

Spørgsmålene handler om hvilke myndighedskrav, der er til storkøkkener af denne slags. Må de være i sammenhæng med stuen, eller skal de være i et separat rum? Hvilken type opvaskemaskiner er bedst? hvor store køkkenmaskiner har de enkelte bogrupper brug for? er bageovne, der kan opvarme hele gryder en fordel? er kældre til madopbevaring urealistisk dyre? hvor skal postkasserne placeres - i fælleshusene, ved gården eller ved den enkelte bolig?

Endelig var der nogle spørgsmål som de enkelte bogrupper havde forskellig holdning til. F.eks. ønskede andelsgr. ikke separat rygerum, men optimal udluftning for at muliggøre begrænset rygning i fælleshuset. Ejergr. ønsker vist separat rygerum?? og ejergr. ønskede forskudte planer eller evt. 1 1/2 etage f.eks. til viktualiekælder. Senior og lejegr. ønsker bad i badeværelset af hensyn til overnattende gæster - og fleksible gæsterum, der kan bruges til hobby / leg o.lign. om dagen. Ønsker af denne art sendes til arkitekterne snarest - husk kopi til styregruppen til orientering.

5. Susan havde en del litteratur, samt ekstra eks. af Miljøvenlig køkkenindretning fra Stenløse Økologihus.

6. d. 16.6. er der tur til Stenløse Økologihus bl.a. om køkken indretning - yderligere oplysning fåes hos Irene i ejergr.

Næste møde d. 22.6. kl. 19 hos Signe Berri, Københavnsvej 66L 1.tv., 4000 Roskilde.

Dette referat er sendt til arkitekt Martin Rubow, til mødedeltagerne og til styregruppen (Lone, Ann, Aage, Kenneth og Thomas, samt Ole Nyholm og Knud Foldschack).

Mødedeltagerne må selv informere bogrupperne.