Home Om Munksøgård Kontakt Os Webmail Delebil Links English version English

 

Links - Værdigrundlag, fra gamle hjemmeside

 

 

 

Den økologiske tankegang vil blive forsøgt integreret i udformningen af bebyggelsen, samt i valget af byggematerialer, og energi-, vand- og affaldsløsninger mv. Målet er at skabe lokale energi- og ressourcekredsløb, som belaster miljøet minimalt, og som samtidig er overskuelige for beboerne at forvalte. Vigtige elementer heri er økologiske byggematerialer (fx jordsten), vedvarende energi (fx solvarme), vand- og affaldsforvaltning (fx komposttoiletter, lokal spildevandsrensning, regnvandsopsamling til tøjvask).

Bebyggelsen skal give gode muligheder for fællesskab - både det sjove og det mere forpligtigende. Der vil derfor blive lagt stor vægt på de faciliteter, som skaber gode rammer for fælles aktiviteter (fælleshuse mv.). Beboerne vil tage et større ansvar for forvaltning af deres bebyggelse. Det gælder de praktiske gøremål som fx viceværtsopgaver mv., men også aktiv deltagelse i foreningens besluttende organer, som er baseret på andelstanken - et hoved, en stemme.

Sammen med økologi og fællesskab er mangfoldighed et nøgleord for bebyggelsen. Vi ønsker at bo i et bredt sammensat lokalsamfund af unge og ældre og forskellige erhvervsgrupper. Derfor er der lagt vægt på at udforme en større bebyggelse, blande forskellige ejerformer og forskellige lejligheds- og husstørrelser. Integrering af erhvervsaktivitet i bebyggelsen skal også sikre mangfoldigheden. Der vil blive et mindre økologisk landbrug (ægproduktion), samt eventuelt liberale erhverv og en vuggestue/børnehave.